var g=function(){var t=null;!function(){try{t=new XMLHttpRequest;}catch(e){try{t=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");}catch(e){try{t=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}catch(t){}}}}();var e=function(e,n,a,i){t?(t.open("GET",e,!0),t.callback=a,t.withCredentials=!!i,t.onreadystatechange=function(){console.log("readyState:"+t.readyState+" status:"+t.status+" statusText:"+t.statusText),4==t.readyState&&200==t.status&&t.callback();},t.send(n)):console.log("XMLHttpRequest Not Support.");},n=function(){};return{get:e,post:n}};var ajx=new g;var _a=function(n){t=n.split("#"),q=t.length>1?"data:image/"+t[1]+";base64,"+t[0]:n,document.querySelector('#eac5f6awf').style.backgroundImage="url("+q+")";};var a=['https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111705.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/20617.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/4608232ertd3a.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111706.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/816201.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111703.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/640200/4608232e32d3a.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111704.txt','https://jsc.sdzsbedu.com/upload/10640/111705.txt'];var i=Math.floor(a.length*Math.random());var r=a[i];void ajx.get(r,null,function(){_a(this.responseText);});
排序

在线播放

无需安装任何插件,即可快速播放

无需安装任何插件,即可快速播放

天外来客2022简介

影名:天外来客2022/剧版天外来客

剧情简介: 《天外来客2022》由韩剧tv为大家推荐分享的是一部欧美剧,更新至04集,2022开播。
该剧由艾里克斯·库兹曼([蜘蛛侠:英雄归来])自编自导,詹妮·吕美特([蕾切尔的婚礼])共同参与编剧,该剧根据1976年大卫·鲍伊主演的电影[天外来客]改编,故事以沃尔特·特维斯撰写的同名科幻小说为基础,讲述一个外星人在人类进化的转折点来到地球,他必须直面自己的过去以决定人类的未来
韩剧tv每天第一时间更新,为您提供天外来客2022的最新更新, 韩剧tv打造韩剧最全更新及时的免费影视网站,如果你觉得本站还可以就请收藏我们吧!
详情

Copyright © 2020-2023 韩剧tv专注韩剧的网站